Το γραφείο μας καλύπτει όλες τις υποθέσεις του αστικού δικαίου καθώς και θέματα δημοσίου και ποινικού. Η γνώση της γαλλικής πραγματικότητας, απόρροια των μεταπτυχιακών σπουδών στη Σορβόνη, η άριστη γνώση της γαλλικής και της αγγλικής διασφαλίζει την επιτυχή υποστήριξη υποθέσεων που αφορούν σε αλλοδαπούς και εν γένει κατοίκους εξωτερικού. Η προσωπική επικοινωνία, ο χειρισμός και  η διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης αποκλειστικά από τον επικεφαλής του γραφείου μας  χωρίς τη μεσολάβηση βοηθητικού προσωπικού ή άλλων τρίτων αποτελεί βασική αρχή. Εντέλει, τα κοινωνικά κριτήρια στον υπολογισμό των αμοιβών και των εξόδων είναι δέσμευση του γραφείου μας.

Logo_GR_AYFANTIS_FINAL (2)